ရင္ေလးတယ္

>>>Download

VERSE 1
အျဖဴေရာင္ျခယ္ ႏွလံုးသားမ်ားနဲ႔ ကုန္းျမင့္ထက္က ဗိမာန္ေတာ္ဆီ
လူသူစံု က်မ္းခ်က္ရြက္ရင္း သီခ်င္းေလးဆုိညည္း
ငယ္ရြယ္စဥ္ Sunday school က အခန္းေလးထဲမွာ သိပ္လိမၼာသူ
ဒီအခ်ိန္မွာ ဟုိးအေ၀းေရာက္ကာ မင္းေလး ဘယ္ဆီ
ဟုိ အေ၀း ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ အေ၀းဆံုးေထာင့္မွာ
ေပေတကာေလ ေနရစ္ မင္းေလးအတြက္ေတာ့ သိပ္ရင္ေလး

VERSE 2
အေရာင္ေတြမွိန္ အိပ္မက္မ်ားနဲ႔ ခါးသီးမႈေတြ ဇြတ္ကာေမွ်ာ္ေနသူ
႐ူး႐ူးမူးမူး ဇြတ္မုိက္ေနဆဲ
အေရာင္ေတြစံု ေလာကႀကီးရဲ႕႐ုိက္ခ်က္မ်ားက အသဲကုိေျခြသြားရင္
ေနာင္တရဲ႕တရားဟာ ေနာက္က်ေနမယ္
ဟုိ အေ၀း ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ အေ၀းဆံုးေထာင့္မွာ
ေပေတကာေလ ေနရစ္ မင္းေလးအတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္

CHORUS
လမ္းေဟာင္းေလးေတြ စြန္႔ကာလွမ္းလာခဲ့ရင္
မင္းအတြက္ တံခါးဟာ အၿမဲလုိ ဖြင့္ထားဆဲပါ
အိပ္မက္မ်ားကုိ အေရာင္ေတြေျပာင္းလဲ (အေရာင္ေတြေျပာင္းလဲ)
အားလံုးကေလ မင္းကုိ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ေန
အၿပံဳးေလးနဲ႔အတူ ဒုိ႔ဆီ အျမန္လွမ္းခဲ့ပါ ဟူး
အျမန္ဆံုးလွမ္းခဲ့ အေ၀းက မင္းအတြက္ လြမ္းလုိ႔ သီခ်င္းေတြေရး

VERSE 3
ျဖဴျဖဴစင္ ဘုရားေက်ာင္းေလးရဲ႕ Sunday school က ကေလးေတြျမင္ရင္
မင္းရဲ႕အေငြ႕အသက္ သတိရခံစား
လံုၿခံဳတယ္ ဘုရားေက်ာင္းေလးက မင္းအတြက္လြမ္းလုိ႔ မ်က္ရည္ေတြလည္
အၿမဲတမ္း ငါ့မွာ မင္းအတြက္ဆုေတာင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.