သံမႈိခြင္းတဲ့လက္

>>>Download

VERSE 1
အေျခအေနေတြ အခ်ိန္အခါေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲဆုိးလုိ႔ေနလည္း
ေနရာတကာ လူတုိင္းအတြက္ သူအၿမဲရွိတယ္
ေစတနာအမွန္ ကူညီဖုိ႔ အၿမဲပဲ ေစာင့္ေနတယ္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေခၚဖိတ္သည့္အခါခါတုိင္းမွာ

VERSE 2
အႏၱရာယ္ေတြ အပူပင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိလုိ႔ေနပါေစ
ကုိယ္ေတာ္ဟာ သင့္အနီးအပါးမွာအၿမဲရွိတယ္
ယံုၾကည္စြာ ကုိယ္ေတာ္အား ေပးအပ္ခဲ့ရင္ေလ
ကူညီတယ္ ဆုေတာင္းတဲ့အခါခါတုိင္းမွာ

CHORUS
သံမႈိခြင္းတဲ့လက္အစံုမ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပားေစာင့္ေရွာက္ထား
လံုၿခံဳျခင္းအျပည့္ စိတ္ခ်ျခင္းအျပည့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား
ႀကီးမားဂ႐ုဏာေမတၱာ အေျခအေနမဲ့တဲ့အခါ
ကူညီေဖးမ ေပြ႕ခ်ီေပးတာ
ေက်းဇူးတရားမ်ား ခ်ီးမြမ္းမဆံုးပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.