ထြန္းလင္းၾက

>>>Download

VERSE 1
၀င္းမွည့္ေသာ လယ္ျပင္ စပါးခင္းေလးေတြ  
ရိတ္သိမ္းမယ့္သူေတြ နည္းေနေတာ့
အခ်ည္းႏွီးေျမမွာ ေၾကြမသြားေစရေအာင္
တန္ဖုိးရွိတဲ့ အသီးေတြ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္
လာၾက ဆင္းၾက တံစဥ္ေတြကုိ ႏွင္းၾကစုိ႔ေလ

VERSE 2
ေလာကရဲ႕အေမွာင္မွာ ေလွ်ာက္သြားသူမ်ားေန
အလင္းေပးမယ့္သူေတြ နည္းေနေတာ့
အခ်ည္းႏွီးေျမမွာ အသက္မရွင္သြားေစရေအာင္
တန္ဖုိးရွိတဲ့ လူသားေတြ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္
လာၾက ဆင္းၾက အလင္းစကားေတြ လႊင့္ၾကစုိ႔ေလ

CHORUS
ထာ၀ရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ ေရာက္လုနီးၿပီ ယံုၾကည္သူေတြ
သခင္မွာခဲ့ေသာ မိန္႔ျမြက္စကားေတြ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီးေတာ့ မေနပါနဲ႔
လာၾက ဆင္းၾက ထြန္းလင္းၾကကြယ္
ယံုၾကည္သူ သားသမီးေတြ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.