အလွဆင္လိုက္ပါသည္ကမၻာ

>>>Download

VERSE 1
အိမ္အျပင္ဘက္ လမ္းထြက္ခ်ိန္ ေနေရာင္အလင္းေရာက္ရွိလာ
ေနေကာင္းကင္ ဒီလက္ေဆာင္ ေပ်ာ္စရာကမၻာ ဒုိ႔အတြက္လား
အတူတူ တစ္မုိးတည္းေအာက္မွာ ေ၀မွ်ျခင္း ခ်စ္ေမတၱာ
ကမၻာႀကီးကုိ အတူအလွဆင္ ဒုိ႔အခ်စ္မ်ား

VERSE 2
သန္းေခါင္ယံထဲ လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ ၾကယ္ေရာင္အလင္းေရာက္ရွိလာ
ညေကာင္းကင္ ဒီလက္ေဆာင္ အေမွာင္ေတြ ပယ္ခြင္းဖုိ႔လား
အတူတူ တစ္မုိးတည္းေအာက္မွာ ေ၀မွ်ျခင္း ခ်စ္ေမတၱာ
ကမၻာႀကီးကုိ အတူအလွဆင္ ဒုိ႔အခ်စ္မ်ား

CHORUS
ဒီလယ္ကြင္းနဲ႔ ေတာအုပ္တုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ခ်စ္ေမတၱာရဲ႕ သီခ်င္း
ျမစ္႐ုိးမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေလဆန္ေက်ာ္လြန္ရင္း
ျမန္မာျပည္ ပင္လယ္ေရျပင္လႈိင္းမ်ားနဲ႔ မုိးစက္ေတြျဖတ္လုိ႔
ကမၻာဆံုးတုိင္ ဟစ္ေၾကြးရင္း

VERSE 3
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း သီခ်င္းမ်ားစြာ ေလေျပထဲ ပ်ံ႕လြင့္လာ
အိပ္မက္ေတြ အတူမက္ကာ ရင္ခုန္သံ နားစြင့္ထား
ရွင္သန္ျခင္း ႏွစ္သစ္ကမၻာ အတူလက္တြဲ ခရီးဆက္မွာ
ကမၻာႀကီးကုိ အတူအလွဆင္ ဒုိ႔အခ်စ္မ်ား

ENDING
ရွင္သန္ျခင္း ႏွစ္သစ္ကမၻာ အတူတူရင္ဆုိင္ ခရီးဆက္ပါ
ဒီကမၻာႀကီး အလွဆင္ပါ ဒုိ႔အခ်စ္မ်ား
ဒီကမၻာေျမ လွပဖုိ႔ ဒုိ႔အခ်စ္မ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.