စုိက္သည့္အတုိင္း

>>>Download

VERSE 1
အခ်ိန္ဆုိတဲ့ေလာင္းရိပ္ အလင္းေအာက္မွာ လူ႕ဘ၀ ေပ်ာ္ျမဴးခဲ့ရာ
လြတ္လပ္စြာအသက္ရွင္လႈပ္ရွားခြင့္ေပးခဲ့တာ
ဘာေၾကာင့္မ်ား အလင္းမဲ့ေမွာင္ေနတာလဲ အုိ အုိ ဟုိ
အခ်ိန္မလြန္ခင္ စဥ္းစားသင့္ၿပီေလ

VERSE 2
ဒီလုိပဲ လူ႕ဘ၀ အဆံုးခရီးေလ တစ္ေန႔ေတာ့ အခ်ိန္ေလးေအာက္မွာ
ပန္းပြင့္လုိ ပ်က္ေၾကြ ႏႈတ္ဆက္သြားရမွာ
ဘာေၾကာင့္မ်ား ဘုရားမဲ့ေနႏုိင္တာလဲ အုိ အုိ ဟုိ
အျမန္ျပန္လာ ဆီးလုိ႔ႀကိဳေနဆဲ

CHORUS
ျမင္ေနရတဲ့အရာရာအားလံုး တည္ၿမဲျခင္း မရွိဘူး
ပ်က္စီးလာတတ္တဲ့ အရာေတြပဲ
ကုိယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္အတုိင္း
ကုိယ္တုိင္ျပန္ၿပီး ရိတ္ရလိမ့္မယ္
မိန္႔ေတာ္ထားသည့္က်မ္းစာ
အခ်ိန္ေတြလြန္ရင္ ေနာက္က်သြားလိမ့္မယ္
အျမန္ျပန္လာပါ အိပ္မက္လုိ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.