သူလာဖုိ႔ သိပ္နီးေနၿပီ

>>>Download

နာရီတစ္လံုးရဲ႕ အခ်ိန္ေလးေတြ
နာရီလက္တံ စကၠန္႔ေလးေတြ
တေန၀င္ တေနထြက္ ရြက္၀ါေလးေတြ
ေၾကြေနခ်ိန္ေတာင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ
ပင္စည္အကုိင္းအခက္ ထိပ္ဖ်ားက
ရြက္ႏုေလးေတြ ထြက္လာရင္
ေသခ်ာပါၿပီ သူလာဖုိ႔ သိပ္နီးေနၿပီ

ကုိယ္စီရွိတဲ့ သံေယာဇဥ္ေတြ
ရင္မွာအခ်စ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေတြ
ဘယ္သူေက်ာခုိင္းသြားႏုိင္မလဲကြယ္
အေစခံလမ္းက အရမ္းၾကမ္းတယ္
ဆုိးညစ္တဲ့ ဘ၀ခရီးအတြက္
အသက္ကုိေတာင္ စြန္႔ရမယ္
အေစခံလမ္း ၾကမ္းတမ္းလြန္းတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.