အျပစ္မဲ့ေသြး

>>>Download

Key: E (Dbm)
Intro: Dbm Ab7 Dbm Ab7 Dbm Ab7 Dbm DbmAb7

VERSE 1
   Dbm                                 Ab7
သီခ်င္းသစ္ေလးမ်ား ဒုိ႔သီဆုိရင္း ခ်ီးမြမ္းမယ္ကြယ္
                                      Dbm  Ab7
ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္ ခ်ီးမြမ္း
   Dbm                                   Ab7
အျပစ္မဲ့ေသြးမ်ား အျပစ္ေတြေက်ဖုိ႔ သြန္းခဲ့ၿပီေလ
                        Dbm  Dbm Ab7
ဘုရားျမတ္ေက်းဇူးေတြ

VERSE 2
သူစခ်စ္ခဲ့လုိ႔ အျပစ္ေတြ မရွိဘူး ဒုိ႔ရဲ႕သခင္
လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ေပးတဲ့ ေယ႐ႈ
အျပစ္နဲ႔ေက်းဇူး ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ ခ်ီးမြမ္းမကုန္ႏုိင္
ဘုရားျမတ္ ဘုန္းႀကီးေစ

CHORUS
  Dbm
(လြတ္ေျမာက္ၿပီ စာတန္လက္ထဲမွ
    Ab7                            Dbm
 အဖဘုရားရဲ႕ အိမ္ေတာ္ထဲမွာ ရႊင္ျမဴးလ်က္
                   Ab7 / Ab7 Dbm
 ကခုန္ၾကမယ္ လာ လာ လာ)

Solo: Dbm Ab7 Dbm Ab7 Dbm Ab7 Dbm DbmAb7

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.