လမ္းႏွစ္သြယ္

>>>Download [Never Say Die]

>>>Download [MYC ႏွစ္-၃၀]

Key:
Intro:


VERSE 1
က်ဥ္းေသာလမ္းဆုိရင္ လူေတြ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္သူနည္းလြန္းတယ္
ဒီရဲ႕လမ္းေလးက အလြန္ပင္ ခက္ခဲလြန္းေနလုိ႔
လြတ္လပ္မႈကုိ လူေတြႏွစ္သက္ၾကတယ္ အရာရာဟာ တပ္မက္စရာ
ဒါေၾကာင့္လည္း က်ယ္တဲ့လမ္းမထက္ ေလွ်ာက္ကာ လွမ္းၾကတယ္

CHORUS
ဒီရဲ႕လမ္းက က်ဥ္းေသာ္လည္း အဆံုးေတာ့ သရဖူ ထာ၀ရအသက္
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း စံုလင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြနဲ႔
အိမ္ေတာ္နန္းထက္ ျမန္းစံရင္း ေခၽြးသိပ္ေျဖမယ္ ထာ၀ရအတြက္
ေသာကခရီးေတြကုိ လြန္ေျမာက္သြားမယ့္ ထုိတစ္ခ်ိန္မွာ
(ဒုကၡလမ္းေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္သြားမယ့္ ထုိတစ္ခ်ိန္မွာ)

VERSE 2
လမ္းမရဲ႕အလယ္မွာ လူေတြေလွ်ာက္လွမ္းၾကလုိ႔ အခ်ိန္ေတြသာ လြင့္ေမ်ာရင္းနဲ႔
နာရီေတြလြန္ရင္ အုိ အသင္ေနာက္က်လုိ႔ေနမယ္
အဆံုးေတာ့ ေတြ႕ႏုိင္မယ္ ဒီရဲ႕လမ္းမႀကီးဟာ ပူေလာင္တဲ့ ငရဲမီးအုိင္
အခ်ိန္မလြန္ခင္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါ

Solo: 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.