ငွက္ကေလး

>>>Download [ဘုိဘုိ]

VERSE 1
ေလစုန္ ေလဆန္ က်င္လည္ ဘ၀ရဲ႕ေကာင္းကင္ယံမွာ
အားက်မိတဲ့ ငွက္ကေလးရယ္
ေလဟုန္စီး မုိးျမင့္ထက္မွ ပ်ံသန္းရင္း ဘ၀ေမ့ေနလား
အသက္ရဲ႕သခင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား
ေရွာင္ဖယ္ အေ၀းဆံုး ေက်ာခုိင္းေနၿပီလား

CHORUS
ျပန္လာခဲ့ပါ ငွက္ကေလးရယ္
ဆင္ျခင္တရားနဲ႔ ရွင္ျပန္ခဲ့ဦးကြယ္
တကယ္ဆုိ မင္းဘ၀ နားခုိၿငိမ္သက္ရာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ အဓိကပါပဲ /
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ

VERSE 2
ေပ်ာ္ရႊင္သာယာပါေစ ဘ၀ရဲ႕ေကာင္းကင္ယံမွာ
လြတ္လပ္ျခင္းလည္း ခံစားေစ
ေလမုန္တုိင္း မုိးသက္ၾကားမွာ ပ်ံသန္းဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနလား
အသက္ရဲ႕သခင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား
ယံုၾကည္အားကုိး အနီးမွာ ခုိလႈံရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.