သခင့္အတြက္

>>>Download

Intro: G C D G F C G C D G F C

VERSE 1
 G             C                 D
လူသားမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ငရဲကုိသြားေန
 G                F                C           G
ကပ္မီးထဲ က်ေရာက္မယ့္ လူသားမ်ားအတြက္
              Bm                     C                          D
ယံုၾကည္သူမ်ား ကယ္တင္ျခင္းတရား မေျပာေတာ့ဘူးလား

VERSE 2
လူတခ်ဳိ႕ေတာ့ ေကာင္းကင္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကပါရဲ႕
ဒါေပမယ့္လည္း လူနည္းစုသာ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့
           Bm               C             D                   G    G7
ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ထပ္တုိးပြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားရဦးမယ္ တုိ႔လူငယ္မ်ား

CHORUS
 C           D                     Bm        Em
ႏုိင္ငံေတာ္က်ယ္ျပန္႔ဖုိ႔အတြက္ တုိ႔လူငယ္ေတြ
 C                   D                      G   E7
ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀မယ္
      Am         D7   Bm          Em
ဒါမွ တုိ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္မယ္
  C              D             G
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ပါ၀င္မယ္

Solo: C D G F C D C G D C D

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.