ဘ၀ေပးသင္ခန္းစာ

>>>Download [သူရဲေကာင္း]

>>>Download [အလင္းေတြ႕ခ်ိန္]

VERSE 1
ေသာင္ျပင္မွာ ေျခရာေလးႏွစ္ခုေတာ့ေတြ႕တယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ငါ့ရဲ႕နံေဘးမွာ
ရင္မွာ ၾကည္ႏူးျခင္းမ်ားနဲ႔ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္စဥ္ခါ
ဘ၀ရဲ႕ခရီးစဥ္ထဲ မုန္တုိင္းက်ေရာက္စဥ္ခါ

VERSE 2
ေသာင္ျပင္မွာ ေျခရာေလးတစ္ခုပဲေတြ႕တယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ထြက္သြားၿပီလားကြယ္
ရင္မွာ ေၾကကြဲျခင္းမ်ားနဲ႔ ေမးလုိက္မိစဥ္ခါ
ငါ့ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ရွင္ အေျဖစကားေလးတစ္ခြန္းေျခြကာ

CHORUS
ငါ ဒုကၡေရာက္စဥ္တုန္းမွာ
ငါ လမ္းမွားခဲ့စဥ္တုန္းမွာ
ရန္ေဘးအေပါင္းမွ ေယ႐ႈဘုရား ေပြ႕ခ်ီကာ
သူ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့အခ်ိန္တုိင္းမွာ
သူ လမ္းျပခဲ့အခ်ိန္တုိင္းမွာ
ငါသိခဲ့ရ ေယ႐ႈျမတ္ရဲ႕အၾကင္နာ
ေနာင္တရားေတြ ရင္ခြင္မွာ
အသိတရားေတြ ရင္ခြင္မွာ
ထာ၀စဥ္စြဲၿမဲ ခုိင္မာခဲ့ၿပီ (ေသခ်ာစြဲၿပီ) ဒီသင္ခန္းစာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.