ဘ၀သီခ်င္း

>>>Download

VERSE 1
ရွင္သန္လည္ပတ္ျခင္း ဒီစက္၀ုိင္းမွာ
အေရာင္စံုတဲ့ ၀ါဒမ်ားနဲ႔ ဆာေလာင္တဲ့ဆႏၵမ်ား
ျဖည့္ဆည္းမယ္ လူရဲ႕ေန႔ရက္ေတြ

VERSE 2
ငိုသံဟာ နိဒါန္းနဲ႔ နိဂံုးပါ ဒီခႏၶာ အိပ္မက္တစ္ခုလုိ
ရယ္သံေတြရွိတုန္းလည္း တဒဂၤပါ
ႀကိဳၿပီးသိႏွင့္ေနတယ္

CHORUS
လူႀကိဳးစားသမွ် အနတၱပါ ေၾကြႏြမ္းတဲ့ ျမက္ပြင့္ေလး
အုိ မုိးလင္းတဲ့ မနက္တုိင္း ဂ႐ုဏာသစ္
ထာ၀ရအသက္ ေယ႐ႈရွင္
(ဘ၀ရဲ႕ သီခ်င္း)

VERSE 3
အခုိင္အမာေက်ာက္သားမ်ား ၿပိဳလဲကာ
ၾကယ္စင္ေတြ ေၾကြက်ပါေစ ကမၻာမတည္မွီ
ေရြးႏႈတ္ခဲ့တဲ့ ဂတိေတာ္ မယုိင္လဲဘဲ ျပည့္စံု

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.