လွည့္ကြက္

>>>Download

Am    F      G
အုိ ၀ုိး အုိ ၀ုိး အုိ

VERSE
Am                    F
ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ၿပီလား စုိးရြံ႕ခဲ့ၿပီလား
   G                           D7
ဘုရားရွင္သင့္ကိုိ ျပင္ဆင္ေပးထား
Am                  F
ရယူလုိက္ပါလား ၀တ္ဆင္လို႔ကာထား
   G                          D7
ဘုရားရွင္သင့္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးထား
Am    F      G
အုိ ၀ုိး အုိ ၀ုိး အုိ

PRE-CHO
                   C                      F           G   C
ယူေဆာင္လုိက္ပါ သင့္အတြက္လုိအပ္လုိ႔ ယူလိုက္ပါ
                G                E7 Am
ႀကီးျမတ္ဂ႐ုဏာ သင္ေတြ႕လိမ့္မယ္
                 F                                   C
အားနည္းလူသားအေၾကာင္း သူအကုန္သိတယ္
                      D E7
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစဖုိ႔

CHORUS
Am                        F
မီးစက္လက္နက္မ်ား သင့္ကုိ၀န္းရံထားတယ္
G
ျမင္လား စာတန္ရဲ႕လက္နက္
Am                F
သင့္ကုိ ၀ါးမ်ဳိဖုိ႔ ပရိယာယ္မ်ဳိးစံုသံုးကာ
    G
အသြင္မွား ပံုရိပ္မ်ား လွည့္ကြက္
Am                F
၀ိညာဥ္ရဲ႕စစ္ပြဲ သင့္ကုိ႐ႈံးေစဖုိ႔ပဲ
G
သူ႕အတြက္ သူ႕ရဲ႕ဆႏၵ
Am                   F                        G
ရယူလုိက္ပါလား ၀တ္ဆင္လုိ႔ကာထား လံုၿခံဳမႈ
             Am
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.