ဆုေတာင္းပါ

>>>Download
ဆုိ - SNO ၊ L. ဆုိင္းဇီ
Key: D

D Bm Em A
ဟူး…  လား…

Intro: D A Bm G A D A Bm G A

VERSE 1
   D                         Bm
စံုစမ္းျခင္း ျမားခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ျပင္းပါေစ
  G                               D  GG
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ဆုေတာင္းပါ
     D                       Bm
႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ေန႔ရက္ေတြ ႀကံဳလာတဲ့အခါ
 G                   A            D
ယံုၾကည္စြာ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ

PRE-CHO
 Gbm    Bm  Gbm    Bm
(ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္း
    G                  A
 ႏွလံုးသားမွာခံစား ၀မ္းေျမာက္လုိ႔လာမယ္ ) ဒါေၾကာင့္

CHORUS
D           G
ဆုေတာင္းပါ
Em                                  A
ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြထဲမွာ ဆုေတာင္းပါ
D          G
ဆုေတာင္းပါ
Em                                            A
သင့္၀န္ထုပ္ေတြ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ ေဖာ္ျပကာ
              Em
ယံုၾကည္စြာအားကုိးပါလား (အားကုိးပါလား)
       G              A               D
ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ေျပာျပလုိက္ပါလား

Solo: D A Bm Em A D A Bm Em A

VERSE 2
အ႐ႈံးမ်ားက သင့္ဘ၀ကုိ အႏုိင္ယူလုိ႔ေန
ရင္ဆုိင္စရာေတြ ႐ႈပ္ေထြးေန
အားကုိးတဲ့စိတ္နဲ႔ေလ ၀န္ခံလုိက္ပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ေျဖရွင္းေပးမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.