ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမစ္တစ္စင္း


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ကမၻာေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆုိရင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ၀ုိင္းကူၾက
(သန္႔ရွင္းေမတၱာစိတ္နဲ႔ ရန္ကုိ ၿငိမ္းေစမယ္)
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္း တံခါးမ်ားပြင့္ေစမယ္

VERSE 2
ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ဆုိရင္ အျဖဴေရာင္ႏွလံုးသား ၀တ္ဆင္ထား
(ႏူးညံ့ေမတၱာလက္နဲ႔ ကမၻာကုိ အလွဆင္မယ္)
ဆူးခေရာင္းလမ္းမ်ား ရွင္းလင္း ျဖတ္ေက်ာ္မယ္

CHORUS
ကမၻာေျမကုိ ေတးသီခ်င္းလက္ေဆာင္မ်ားနဲ႔အတူ
ရွင္သန္ေစ ေအးျမေမတၱာေပးမွ်လုိက္
(ေဘးဒုကၡမ်ား ကင္းေ၀းေစမယ္ စိတ္သုခမ်ား ရရွိေစမယ္)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အားလံုးရေစမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.