အႏၱိမခရီးသည္

>>>Download

VERSE 1
ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အပိုင္းအစမ်ား
အခ်ိန္နာရီေတြ ခ်ဳိးဖ်က္ဖမ္းစား
ဂစ္တာတစ္လက္ ခရီးဆက္ အဆံုးထိသြားေတာ့မယ္
ယံုၾကည္ခ်က္အလင္းေရာင္လမ္းမ်ား

VERSE 2
ငါေနေရာင္ေအာက္ေလွ်ာက္ေနလား
ငါယံုၾကည္ရာအရိပ္တစ္ခုေပးထား
အိပ္မက္မ်ား တေျဖးေျဖး ေအးစက္သြားေတာ့မယ္
ယံုၾကည္ခ်က္အလင္းေရာင္လမ္းမ်ား

CHORUS
သံစဥ္လုိ ငါ့ရဲ႕လက္ေတြ
ဒဏ္ရာေတြကုိ ၿငိမ္းေအးေစ
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခရီးအတြက္ အားေတြပဲ
ရည္ရြယ္ရာလမ္းမထက္မွာ
ေျခရာေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ
ဘုရားရဲ႕ေကာင္းခ်ီးနဲ႔ဆုေတြပဲ
(ဘုရားနဲ႔ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းေတြပဲ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.