ေဖေဖ ေမေမ သိတယ္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
မုိးေသာက္က ေန၀င္ နဖူးကေခၽြးေတြပင္
ေျခမထက္ က်ေၾကြခ်ိန္ေလးေတြ
ေနပူခ်င္ ပူပါေစ ဖုန္ေတြ ထူခ်င္ ထူပါေစ
ေဖေဖ ေဖေဖ မမႈႏုိင္ေပ

VESRE 2
သားနဲ႔သမီးငယ္ေတြ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ရေအာင္ေလ
ဒုကၡမ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ေပ
သီတာေရၾကည္စိမ့္ေအး ရင္မွာ ေစတနာ ေ၀
ခ်စ္ျခင္းျမင့္ျမတ္တဲ့အေဖ

CHORUS
ေပ်ာ္ရႊင္ေနလား ေဖေဖ (ေမေမ) သိတယ္
ငုိယုိေနလား ေဖေဖ (ေမေမ) သိတယ္
ေအာင္ျမင္ေနလား ေဖေဖ (ေမေမ) သိတယ္
ေတြေ၀ေနလား ေဖေဖ (ေမေမ) သိတယ္
သူအၿမဲသိတယ္

VERSE 3
ပုခက္တြင္းက ကေလးငယ္ကုိ သီခ်င္းေလး ေခ်ာ့ကာဆုိ
အိပ္ပ်က္ျခင္းေတြ အေဖာ္ျပဳသလုိ
ညင္သာစြာ ပုိက္ေထြး ၾကင္နာစြာ လုပ္ေကၽြး
ေမေမ ေမေမ ေမတၱာေတြ

VERSE 4
သိပ္မုိက္တဲ့အခါေတြ စိတ္ေကာက္တဲ့အခါေတြ
၀မ္းနည္းမႈေတြ အေမ့အသည္းေခၽြ
ေမေမ ငုိေနလား စာနာလာႏုိင္ခ်ိန္မွာ
ေနာင္တ သိပ္ရမိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.