ေတာင္ထိပ္၌ ရွိေသာၿမိဳ႕

>>>Download [MYC ႏွစ္-၃၀]

>>>Download [ေက်ာက္ေဆာင္]

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္


Intro: C E7 Am F G C E7 Am F G C F Fm C F Fm

VERSE
C                       Em                   F         Am G
ကၽြႏု္ပ္ခႏၶာတြင္း၌ရွိ၀ိညာဥ္ ကုိယ္ေတာ္အား ခုိလႈံကုိးစား
C                                      Em                   F       Am G
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ ေရႊလက္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ကူညီ မ စ
Am   Dm  F              G          C
ေမတၱာရွင္ အကၽြႏ္ုပ္အသက္တာလမ္းမွာ
F                         C   G
အစဥ္လမ္းျပ လင္းေစပါ
C          Dm     Am                  G          F
ေမွာင္မုိက္သည္ ဆီးတား၍ ေႏွာက္ယွက္တားဆီးလည္း
Dm                                   G
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အလင္း
C         F              C                     Am
ယံုၾကည္ပါ၏ ေတာင္ထိပ္၌ရွိေသာ ၿမိဳ႕႐ုိးကဲ့သုိ႔
F                             C G
ခြန္အားမ်ား ကုိယ္ေတာ္ေပးပါ

CHORUS
C                          E7             Am                      G
ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားလႊဲေစရန္ စံုစမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း
C                                          E7
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ကြယ္ေပ်ာက္လည္း
                                  Am          G
၀မ္းေျမာက္ဖုိ႔ရန္ ကုိယ္ေတာ္မစ လမ္းျပဆဲ

Solo: F C Dm G C C7 F Em Am Dm Gsus G

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.