ေႏြးေထြးေသာရင္ခြင္

>>>Download

VERSE 1
ေမွာင္ရီ၀ုိးတ၀ါး အခန္းက်ဥ္းေလးထဲ ဘယ္သူေနခ်င္မလဲကြယ္
ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ ရွာေလ ေ၀းေလ ငရဲခန္းေလးသဖြယ္
ယံုၾကည္စြာ ဆုေတာင္းရင္း ေကာင္းႀကီးေတာင္းခံဆဲ
ပူေလာင္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ အစဥ္ ၿငိမ္းေအးေစပါ ဟူး

VERSE 2
ပူပင္ခဲ့ရ အၿမဲတမ္းပဲ ငုိေနတယ္ အခ်ိန္တုိင္းပဲ
ကမၻာႀကီးအား ညည္းတြားစိတ္နာ သူ႕အျပစ္ပဲ ေျပာေတာ့မလား
က်ိန္ဆုိေန႔မ်ားနီးၿပီ အခ်ိန္ရထားစထြက္ေနၿပီ
အခ်ိန္မီ ကမ္းလက္ သင့္ကုိ ေႏြးေထြးေစမယ္

CHORUS
ယံုၾကည္စြာ ဆုေတာင္းရင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႔
အေႏွာက္အယွက္ေတြ ကင္းေ၀းမယ္
လုိရာခရီးအတြက္ သူတစ္ေယာက္တည္းပဲ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္
မွီခုိေမွးစက္ ရင္ခြင္ထဲ ေႏြးေထြးေစမယ္
(သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.