ကမၻာသစ္ဆီသုိ႔

>>>Download

VERSE 1
လူသံေတြေ၀းၿပီ သန္းေခါင္ယံကမၻာႀကီးလည္း အိပ္စက္ၿပီ
အတူတူ မင္းနဲ႔ငါ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ကမၻာ
ဒီအေမွာင္ေတြထဲ ဒုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမွာ

VERSE 2
အေတြးပန္းခ်ီ ဒ႑ာရီထဲကလုိ ထူးဆန္းသည္
ဒဏ္ရာအေ၀းမွာ ငိုသံအေ၀းမွာ
အျပာေရာင္ ေရလႈိင္းေလးေတြ စီးဆင္းကာ

PRE-CHO
ေကာက္က်စ္ျခင္း ရက္စက္တာေတြ ေ၀း
ႏွလံုးသားခ်င္း ႐ုိင္းပင္းစာနာေပး
တူညီရင္ထဲမွာ စီးဆင္းတဲ့ေသြး

CHORUS
ကႏၱ၀င္ကၽြန္း အတူရြက္လြင့္ၾကစုိ႔
သန္းေခါင္ယံပင္လယ္ျပင္ထဲ ျဖတ္ေက်ာ္သြားမယ္
ကႏၱ၀င္ကၽြန္း အတူရြက္လြင့္ၾကစုိ႔
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အစစ္အမွန္ ျဖစ္မယ္

VERSE 3
ဒါအနာဂတ္ကမၻာ လူေတြသိသြားခဲ့ရင္ ေျပာၾကမွာ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားအတြက္ ၾကင္နာမႈလက္မွာ
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား စြန္႔ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ

VERSE 4
တစ္ေန႔မွာ တကယ္ကုိ အိပ္မက္မဟုတ္တာ သိၾကမွာ
လူေတြအားလံုးအတြက္ ကမၻာေျမသစ္တစ္ခုထဲ
ကႏၱ၀င္ကၽြန္း အစစ္အမွန္ေရာက္ရွိမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.