ဘ၀အလင္းေရာင္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အေမွာင္ယံအလယ္မွာ ငုိ႐ႈိက္သံ ေ၀ဒနာေတြကုိ ခံစားရွာ
ေဖးမမယ့္သူ မရွိဘူး အေဖာ္မဲ့ကာ တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္ ပူေဆြးေန
၀မ္းနည္းမ်က္ရည္ အပူမီး ၿငိမ္းေပးမယ့္သူမရွိ
ရင္မွာ ေသာကမီးေတာက္မ်ား ဒဏ္ရာ ဖိစီးမႈေတြနဲ႔

VERSE 2
ေ၀ဟင္ယံကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ ေရာင္စဥ္ေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရွာ
အားေပးမယ့္သူ မရွိဘူး အေမွာင္ထုမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေန
ေလာကအလင္းရွင္ ၾကယ္စင္ေလး လင္းလက္ထြက္ေပၚခဲ့
ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕အားမာန္မ်ား ရင္မွာ ႏုိးထခဲ့ေလၿပီ

CHORUS
အရာရာကုိ အစျပဳေဆာက္တည္ဖုိ႔ ခုိလႈံရာ ကယ္တင္ရွင္အရိပ္မွာ
လြတ္လပ္မႈေတြနဲ႔ ျပန္လည္ကာ ႀကိဳးစားအသက္ရွင္ရင္
အေမွာင္ကမၻာကုိ စြန္႔လႊတ္ထြက္ခြါဖုိ႔ ယံုၾကည္ရာ ေရာင္စဥ္ေတြနဲ႔အတူ
ဘ၀သစ္အလင္းေရာင္ကုိ ကယ္တင္ရွင္ေပးသနားခဲ့ေလၿပီ ဘ၀ခရီးမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.