အတုမဲ့ေမတၱာ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ညႇင္းဆဲၾကပါေစ နာက်င္ေနလည္းပဲ
သူေလ ခြင့္လႊတ္လုိ႔ ေခါင္းငုံ႔ခံခဲ့
ကဲ့ရဲ႕ၾကပါေစ လူေတြရဲ႕ၾကားထဲ
အၾကင္နာတရားမ်ားက သူ႕ရဲ႕ရင္ထဲ
အုိ မဆံုးတဲ့ ေမတၱာမ်ားနဲ႔ လူေတြကုိခ်စ္တယ္
ဒါေတြကုိေလ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ေလ ရက္စက္ၾကပါတယ္

VERSE 2
ဆင္းရဲျခင္းေတြရယ္ ဘယ္လုိပင္ဆုိးလည္း
အရာရာစြန္႔လႊတ္လုိ႔ ကယ္တင္သြားခဲ့တယ္
ေလးလြန္းတဲ့တုိင္ေတာ္ ကုိယ္ေတာ္ရယ္ ထမ္းလုိ႔
ကရာနီကုန္းထက္သုိ႔ လွမ္းသြားရွာတယ္
(နာက်င္စြာ ဒုကၡခံခဲ့)
အုိ အေသြးအသား အသက္ကုိ မငဲ့ကြက္ လူေတြကုိခ်စ္တယ္
အေမွာင္ကမၻာေျမမွာ က်င္လည္ေနသူ ေလာကသားေတြအတြက္

CHORUS
ဒါဟာ ဒုိ႔အတြက္ပါေလ (သူ႕မွာ)
ႏွလံုးသားမွာ ဒဏ္ခ်က္ (အေသြးမ်ားယုိစီး)
မေျဖႏုိင္တဲ့အျပစ္ေတြ  (ဘုရားရွင္)
ေဆးေၾကာရွာေလၿပီ    (ျဖဴစင္ေစခဲ့ၿပီ)
ႏႈိင္းဆမႏုိင္တဲ့           (အတုမရွိႏုိင္တဲ့)
ေမတၱာရွင္

VERSE 3
သူ႕ရဲ႕ေမတၱာေတြ ဘယ္လုိျပန္ေပးမလဲ
အေမွာင္ရိပ္လမ္းထဲက ထြက္ခဲ့ပါကြယ္
ေသြးကဲ့သုိ႔နီရဲ ဘယ္လုိပင္စြန္းလည္း
ျဖဴမယ္ မုိးပြင့္ထက္ သင့္အျပစ္ေတြရယ္
(ျဖဴစင္မယ္ သင့္အျပစ္မ်ား)
အုိ ေအးျမတဲ့ ဒီေမတၱာ ထာ၀စဥ္ တည္ၿမဲမယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဟာ ကမၻာေျမျပင္ကုိ အလင္းေပးခဲ့ၿပီကြယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.