လူတုိင္းသိပါေစ

>>>Download

VERSE 1
ေတာင္ေပၚေျမမွာ ႏွင္းစက္တုိ႔ေၾကြ ပန္းခ်ယ္ရီပြင့္ေန
သူ႕သဘာ၀နဲ႔ သူ႕အလွ တင့္တယ္ေန
ေတာေတာင္စိမ့္စမ္း ထင္း႐ွဴးေတာေတြ မႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕ေတာင္ေတြ
သက္ၿငိမ္ပန္းခ်ီကား ေရးဆြဲထားသလုိ အဖဘုရားလက္ရာေတြ

VERSE 2
ေရႊ၀ါေရာင္ျခယ္ အစုလုိက္ပြင့္ေန ငု၀ါ ပိေတာက္ပန္းေတြ
သူ႕သဘာ၀နဲ႔ သူ႕အလွ ျပည့္စံုေန
အင္းအုိင္ျမစ္ေခ်ာင္း သဲႏုႏုန္းေျမ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေျမ
ျဖစ္တည္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းသက္ေသ အဖဘုရားလက္ရာေတြ

CHORUS
လိေမၼာ္ခ်ဳိခ်ဥ္ သစ္ေတာသီးေတြ သီးပြင့္ရာနယ္ေျမ
ေရႊ၀ါေရာင္ျခယ္ စပါးခင္းႀကီးေတြ ျဖစ္တည္ရာအေၾကာင္းေတြ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဖန္ဆင္းျခင္းသေဘာကုိ သိတတ္လာသူေတြ
ဘုရားသခင္ေမတၱာ ေက်းဇူးအေၾကာင္းကုိ
အခ်ိန္ခါရွိတုန္း လက္ဆင့္ကမ္းလုိ႔

VERSE 3
ေတာင္ေပၚမွာေန ဘုရားသားသမီးေတြ အိပ္ေပ်ာ္မေနနဲ႔ေလ
မိန္႔မွာၾကားခဲ့ စကားအတုိင္း အသက္ရွင္ေစ
ထုိ႔အတူ ေျမျပန္႔သားသမီးအရင္းေတြ ႏုိးထအသက္ရွင္ေစ
၀ိညာဥ္ေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းသက္ေသ လူတုိင္းသိပါေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.