အခ်စ္စစ္ေၾကာင့္

>>>Download

VERSE 1
ၿပီးဆံုးခဲ့ အတိတ္ရဲ႕ ေျခရာေလးေတြ ေမ့ပစ္ၿပီး
ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ အေတြးေလးေတြ ေဘးဖယ္ကာ
လွပတဲ့ အနာဂတ္ခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြား

VERSE 2
မ်ားလြန္းတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ၿပီး
ႏွင္းစက္ကေလးလုိ ျဖဴေစခဲ့ၿပီ
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အနာဂတ္ခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြား

CHORUS
ေန႔သစ္ေတြထဲ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ဟာ ေပ်ာ္ေမြ႕လုိ႔
ခ်ီးမြမ္းေနမယ္ စစ္မွန္တဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုလုိ႔
ႏွလံုးသားေလးလည္း ေႏြးေထြးလာ ထုိအခ်ိန္မွာ ဟုိး အုိ အုိ

VERSE 3
မေျပာင္းလဲတဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔ သူ ေထြးပုိက္ၿပီး
အဆံုးအစ မရွိတဲ့ ေမတၱာေတြထဲမွာ
အတုိင္းအစမဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ၿခံဳလႊမ္းထား

BRIDGE
ဒဏ္ရာေတြရရွိခဲ့ခ်ိန္ သူ ေဖးမကြယ္ကာခဲ့
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ျပည့္စံုေစခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.