သက္ဆုိင္သူသုိ႔


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ငါးသံုးလံုး စီးကရက္ကုိ တြင္တြင္ဖြာရင္းနဲ႔
လမ္းထိပ္က တီးေဟာက္စ္မွာ အာေပါင္အာရင္သန္
ေလာပန္းႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ဆုိ ဘာေတြ ကုန္သြားပါေစ
ဆင္းရဲသားေပးဖုိ႔ဆုိ ကတုန္ကယင္ ျဖစ္လုိ႔ေန

VERSE 2
ေတာင္းေအ့စ္ေလး စီးရတာ ဂုဏ္သိမ္ငယ္လြန္းသတဲ့
ပါဂ်ဲ႐ုိးကား စီးရေအာင္ အႀကံအဖန္လုပ္ဦးမယ္
ကက္ဆက္က ဒိတ္ေအာက္ၿပီ ဗီဒီယုိ ၀ယ္ဦးမတဲ့
ဆင္းရဲသားေပးဖုိ႔ဆုိ ကတုန္ကယင္ ျဖစ္လုိ႔ေန

CHORUS 1
ဂ႐ုဏာမ်က္လံုး ရွိေသာသူသည္
ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ေ၀ငွေကၽြးေမြးလိမ့္မည္
ဂ႐ုဏာမ်က္လံုး ပုိင္ရွင္ေလးျဖစ္ခ်င္သည္
ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ လက္ကမ္းေပးေ၀မည္

VERSE 3
တုိးတက္တဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ သာသူသာလြန္းသလုိ
တုိးတက္တဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ နာသူနာလြန္းတယ္
အဘက္ဘက္က ခ်ဳိ႕တဲ့ႏံုခ်ာႏုိင္လြန္းတယ္
တစ္ေန႔လုပ္မွ ၀မ္း၀႐ံု အႏုိင္ႏုိင္ ႐ုန္းရရွာ

CHORUS 2
ဂ႐ုဏာမ်က္လံုး ရွင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္
ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ေစာင့္မၾကည့္႐ႈခဲ့သလုိ
ဂ႐ုဏာမ်က္လံုးေတြနဲ႔ ငဲ့ၾကည့္ပါဦး
လူလံုးမလွ ဆင္းရဲသူကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာပါဦး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.