ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆံုေတြ႕မယ္

>>>Download

VERSE 1
ေရႊျပည္ေတာ္ဆီသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ပါ
ကုိ္ယ္ေတာ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္လ်က္ ဆံုေတြ႕မယ္
နာက်င္ေၾကကြဲမႈမ်ား လြင့္ေပ်ာက္သြားမယ္

VERSE 2
ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေတာ္မွာ
ျဖဴစင္တဲ့ အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ကာရယ္
တူညီသဏၭာန္နဲ႔ ဆံုေတြ႕မယ္
ညီညီညာ စည္းလံုးကာ လက္ခုပ္တီးခ်ီးမြမ္းမယ္

CHORUS
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလု ဟာေလလု ဟာေလလုယာ
ဟာေလလု ဟာေလလု ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.