ေကာက္႐ုိးမီးလား

>>>Download

Key: F
Intro: Dm Bb A7 Dm Bb A7

VERSE 1
Dm                                              Bb         C       Dm
လက္၀ါးကပ္တုိင္ထက္ အသက္စြန္႔သူ အျပစ္ေၾကြးဆပ္ခဲ့ေလၿပီ
Dm                                              Bb           C      Dm
လူသားတုိင္းအတြက္ အရက္စက္ခံ တံေတြးခြက္ထဲ ေမ်ာခဲ့ရွာၿပီ
                 F                C               Gm         Dm
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ျပန္ၿပီး ေပးဆပ္မယ္ ရွိေနတဲ့ အစြမ္းအစကုိ
             Gm           Bb                 Dm
ဘာေၾကာင့္မ်ား ေပးဆပ္ဖုိ႔ အင္အားမရွိတယ္

VERSE 2
ဂုဏ္သေရ ကင္းလြန္းလုိ႔ သခင့္လမ္းကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ရွက္ေနၿပီ
ယံုၾကည္ကုိးစားတစ္ခ်က္ အမုိက္ျပစ္တစ္ရာ သမင္ေမြးတုိင္း က်ားစားေလၿပီ
ယံုၾကည္ျခင္း အားမာန္နဲ႔ ျပည့္၀ရင္ ဘ၀ေသလည္း အ႐ႈံးမရွိၿပီ
ယံုၾကည္ျခင္း ဆန္းစစ္လုိက္ ေကာက္႐ုိးမီးလား

Solo: F C Gm Dm Bb Dm Bb A7

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.