စစ္မွန္ျခင္းသုိ႔

>>>Download

VERSE 1
ဒုစ႐ုိက္အဆုိးနဲ႔ လမ္းမ်ားေပၚမွာ အခ်ိန္ေတြျဖဳန္းရင္း
ဘုရားေက်ာင္းေလးနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ေ၀းလြင့္ကာ
ဟုိးတုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတြ တမ္းတလုိ႔ သတိရမိတယ္
စြန္းထင္းဆဲ အမဲစက္မ်ားကုိ ရြံ႕ရွာမိၿပီ

VERSE
မွားမိခဲ့သမွ် စြန္႔ပစ္ကာရယ္ သခင္ေျခရင္းမွာ
ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔အတြက္ ဒူးေထာက္ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ
ဘ၀သစ္တစ္ခု အစျပဳလုိ႔ရယ္ ဘုရားျမတ္အတြက္ ဆက္ကပ္ဖုိ႔ကြယ္
ရွင္းသန္႔တဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔အတူ ျပန္လာခဲ့ၿပီ

CHORUS
ကယ္တင္ရွင္သခင္ထံ ခုိလႈံအားယူမယ္
အလင္းမဲ့တဲ့ေလာကႀကီးကုိ ပဲ့ကုိင္မယ္
၀င္းမွည့္တဲ့ စပါးခင္းထဲကုိ သြားမယ္ကြယ္
ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးမားတုိးတက္ဖုိ႔ေလ
ဒုိ႔ရဲ႕ အစြမ္းေတြ ေပးဆပ္ၾကမယ္

VERSE 3
ဘုရားေက်ာင္းေလးရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းသံေတြ ခ်ဳိၿမိန္ခဲ့ၿပီ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း က်ဴးဧလုိ႔ရယ္ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ အသင့္ရွိလုိ႔ေန
ေရွ႕ဆက္မယ့္ အေသြးသား၀ိညာဥ္ ေပ်ာ္ရႊင္သြားၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.