အစြမ္းသတၱိ

>>>Download

VERSE 1
ျဖတ္သန္းခဲ့ ဘ၀လမ္းခရီးထဲ သခင္ဘုရားနဲ႔ ေ၀းလုိ႔ေန
ရင္မွာခက္ခဲမႈေတြၾကား ငုိေၾကြးမိခ်ိန္ သခင္ဘုရားအား
ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ရန္လည္း ရင္မွာ သတိမရ မုိက္မဲေသာသူ ျဖစ္ခဲ့တယ္

VERSE 2
ေၾကကြဲတဲ့ ႏွလံုးသားေလးနဲ႔ သခင္ဘုရားအား ခ်ီးမြမ္းမည္
ဆင္ျခင္မိတဲ့ ေမတၱာတရား ကုန္ဆံုးျခင္းမရွိ အစဥ္ၿမဲသာ
ျပန္လည္ ပဲ့ျပင္လက္ေတာ္နဲ႔ ၾကင္နာျခင္းနဲ႔ နားလည္ေပးတာ သူ႕ဂ႐ုဏာ

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္တာထဲ ခုိလႈံေနမည္ သူ႕အရိပ္ေအာက္မွာ
အခ်ိန္နာရီတုိင္း အလုိေတာ္ရွိရာ ၀န္ခံမယ္ / အလုိေတာ္အတုိင္းသာ အေစခံမယ္
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ ဆင္းရဲခ်ိန္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ ေကာင္းစားေသာခ်ိန္
ခြန္အားေပး ႏွလံုး အစြမ္းသတၱိ ျဖစ္ေပ၏

ENDING
ၾကင္နာျခင္း ႏွစ္သိမ့္ေန သခင္ဘုရားသာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀အရွင္
ခုိလႈံကြယ္ရာ ခံစားရာဖုိ႔ ျဖစ္လုိ႔ေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.