သစၥာရွင္ေယ႐ႈ

>>>Download

VERSE 1
ရွင္သန္ခဲ့ရ ဒုိ႔ဘ၀အသက္တာမွာ
အငုိနဲ႔အၿပံဳးတစ္လွည့္ ေတြ႕ႀကံဳၿမဲ
ေရွာင္ဖယ္လုိ႔မရ ေလာကသစၥာတရား
ဘယ္သူမွလည္း မလြတ္ႏုိင္ပါ
ေရွာင္ဖယ္လုိ႔လည္း မရႏုိင္ပါ

VERSE 2
ရင္ဆုိင္ဒုကၡမ်ားနဲ႔ ေတြ႕စဥ္မွာ
ဘယ္ဆီ သုခ ေျပးထြက္သြား
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား ေက်ာခုိင္းထားစဥ္မွာ
အျမင္ေတြ မႈန္၀ါးဘ၀အမွန္တရား
ငုိသံေတြလည္းမဆံုး သံသရာ

CHORUS
၀မ္းနည္းျခင္း လႈိင္းေလေတြ လႈပ္ရွားသြား
တစ္ခ်ိန္က အၾကင္နာလက္မ်ား စြန္႔ပစ္ၾက
ဒါေပမယ့္လည္း ဒုိ႔ရဲ႕အနား အစဥ္ေဖးမခဲ့သူမွာ
ကယ္တင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပါ
ကယ္တင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.