ရင္ခြင္တံခါး

>>>Download

VERSE 1
ေျပာင္းလဲလြန္း အတတ္ပညာေတြ တုိ႔ေတာ့ လုိက္မမွီဘူး
စဥ္းစားမရတဲ့ အေတြးအေခၚေတြလည္း တုိ႔က နားမလည္ဘူး
ခဏေရာက္ရွိခဲ့ လူ႕ျပည္ရြာ ႐ႈပ္ယွက္ခပ္ေနဆဲ
ေလာကႀကီးရဲ႕ အေပးအယူေတြၾကား အားကုိးဖုိ႔ ဘယ္မွာလဲ

CHORUS
ရင္ခြင္တံခါး ဖြင့္လုိက္ပါေတာ့ ထုိအရွင္ေရာက္လုိ႔လာမွာပဲ
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္ေစမယ္
အစဥ္သာ ကုိးစားျခင္းနဲ႔ လွမ္းခဲ့ (ေဟ့)

VERSE 2
၀မ္းနည္းျခင္းနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳေနခ်ိန္ အနီးနားေရာက္လာခဲ့
၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ေစကာရယ္ အၿမဲပဲ တြဲေခၚခဲ့
ႏႈိင္းလုိ႔မရတဲ့ ေမတၱာေတြဟာ သူ႕ရဲ႕ ေမတၱာပဲ
တုိ႔အားလံုးရဲ႕ အျပစ္ေတြ ယူသြား ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.