ခ်စ္ေသာ္လည္း မုန္းသည္

>>>Download

Key: D
Intro: D G D G

VERSE 1
 D               G            D
ျဖဴစင္ၾကင္နာေလး ေပးေ၀ခဲ့တယ္
                     A              D
အၾကင္နာ ေခါင္းပါးသူေတြအတြက္
  D                G                  D
(ေ၀ဒနာခံကာ ေသြးစက္ သြန္းရွာခဲ့တယ္
        D                 A         D
 ကရာနီေတာင္ကုန္းထက္ ေမ့မရၿပီ)

CHORUS 1
        D                 G             D
ရန္သူမ်ား သူ႕အေပၚ ညႇင္းဆဲေနလည္း
         D                A             D
နာက်င္စြာ ဟစ္ေၾကြးရင္း ခြင့္လႊတ္ႏုိင္
        D                         G                            D
လူလူတုိင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕အျပစ္ တစ္ေယာက္မျမင္ေသာ္
           D            A            D
ခြင့္လႊတ္ျခင္း ပါရမီေလး ျပည့္၀ေစ

Solo: D G D G

VERSE 2
(ကုိယ္ေတာ္သည္ အမွန္တကယ္ အျပစ္သားကုိခ်စ္သည္
 ဒါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူေနသလား)
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကုိ မုန္းသည္
အေမွာင္ရိပ္နင္း အေမွာင္လမ္းဆက္မေလွ်ာက္သင့္ၿပီ

CHORUS 2
ကုန္လြန္ေႏွာင္း အတိတ္ပန္းခ်ီး ေဆးခ်က္မပီလည္း
ေစရာ၀န္ တကယ္တမ္း ထမ္းရြက္သင့္ၿပီ
မဂၤလာသတင္းတရား လက္ဆင့္ကမ္းေ၀ဖုိ႔
အသက္၀ိညာဥ္ ခႏၶာေပးဆပ္စုိ႔ေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.