နားေညာင္းလွည့္ပါ

>>>Download

Key: D
Intro: D A Bm G D Bm Em Asus A

VERSE 1
D                           A
ျဖဴစင္အၾကင္နာေတြကုိေပးတယ္
       Bm                          G
ရင္မွာ တဖက္သတ္ေမတၱာ ပုိလြန္းၿပီ
D                           Em                Asus  A
သူ႕ရဲ႕ ေမတၱာမ်ားအား ဆပ္လုိ႔ မကုန္ႏုိင္တယ္

VERSE 2
ႀကံေဆာင္သမွ်အရာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား
အစဥ္သာအၿမဲ ကုိယ္ေတာ္ေပးထား
သူ႕ရဲ႕ ေက်းဇူးမ်ားအား ခ်ီးမြမ္း မကုန္ႏုိင္ဘူး

CHORUS
       D          Gb7                               Bm         G
ဘ၀ခရီးရယ္ စထြက္ကတည္းက သခင္ရယ္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့တယ္
       D                             Gbm
စံုစမ္းျခင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ
        Em                  A
လုိရာခရီးလည္း ေရာက္ခဲ့ၿပီ
       D                   Gb7
ေက်းဇူးေတာ္ ျပန္လည္ခ်ီးမြမ္းမယ္
             Bm               G
သခင္ရယ္ နားေညာင္းေပးဦးကြယ္
            Em       A             D
အနာဂတ္ခရီးမ်ား လွပဖုိ႔သခင္ရယ္

Solo: D Gb7 Bm D7 G D Bm Em A D A Bm G D Bm Em A

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.