ႏွင္းႏွင့္အတူ

>>>Download

VERSE 1
ေဟမာန္ေဆာင္းရဲ႕ ႏွင္းပြင့္ေတြ ျဖာဆင္း
တုန္ရီခ်မ္းေအးမႈေတြကုိ
ခံယူတတ္ၾက ေလာကတူလူခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရယ္ ေ၀း
ပူေလာင္မႈေတြ ၿငိမ္းကာေအးဖုိ႔ ေလာကသားကုိ ခ်စ္ေလသူ
ကုိယ္ေတာ္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ခံယူရင္း ျဖည့္ဆည္းကာ ေပးခဲ့ၿပီ

CHORUS
ေဆာင္းရဲ႕ေအးခ်မ္းမႈ ခံယူရင္းနဲ႔ ရင္မွာ ေအးခ်မ္းမႈမဲ့ေနလား
သင့္ရဲ႕ႏွလံုးသား နန္းမွာ အုပ္စုိးခြင့္ ထုိအရွင္ကုိ ၀င္ခြင့္ေပးပါ
စြန္းထင္းခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြ စင္ၾကယ္ဖုိ႔ ပူေဇာ္ျခင္းကုိ ေပးဆပ္ခဲ့
ကုိယ္တုိင္ ၀င္ခြင့္ေပး ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ

VERSE 2
သူဖန္ဆင္းခဲ့ ေလာကေျမ ကမၻာထက္
ကုိယ္တုိင္ ဆင္းၾကြခဲ့ေသာ္လည္း
ဘယ္သူကမွ လက္သင့္မခံေလေတာ့ ၀မ္းနည္းရျပန္ေပါ့
လူေတြ ျငင္းပယ္စြန္႔ပစ္သြားလည္း ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ခ်စ္ေနခဲ့
လူကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရင္း ထုိေမတၱာ အတုိင္းအဆမဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.