ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေစမည္

>>>Download

VERSE 1
ကြဲျပားေရာင္စဥ္ ဖြဲ႕စည္းသက္တံ့မွာ
မတူညီအေရာင္အဆင္းေလးေတြနဲ႔ စည္းလံုးျခင္း အားမာန္ပဲ
ေသြးခ်င္းတူတူ တစ္ေျမတည္းသားခ်င္းတူ
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ရင္းႏွမေတြပဲ အတူလက္တြဲ

PRE-CHO
ဒီကမၻာေျမကုိ အလွသစ္မ်ား ဖန္ဆင္းစုိ႔ေလ
ႏုိင္ရာ၀န္ကုိ ထမ္းရင္း ေသြးခ်င္းေတြ
ေနေရာင္ျခည္ကုိ ဖံုးကြယ္ေစမယ့္ အေႏွာက္အယွက္တိမ္မ်ား
တစ္ေန႔ ေပ်ာက္လြင့္မယ္ ယံုၾကည္ခ်က္ထား

CHORUS
ေပါင္းစည္းလွပေန သက္တံ့ေရာင္စဥ္
မုိးသားေကာင္းကင္ယံအလွ သက္ေသတည္
အလင္းတစ္စက္ျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေမတၱာကုိ
သီခ်င္းမ်ားအားျဖင့္ လူတုိင္းသိေစမည္
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္ေစမည္

BRIDGE
အုိး အႏၱရာယ္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရာဖယ္ရွား
စာတန္ရန္ကုိ ႀကိဳတင္ကာ ျမင္ထား
ေရခံေျမခံ ေရေျမသဘာ၀ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.