ဘာမွမရွိျခင္းရဲ႕သင္ခန္းစာ


VERSE 1
သားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕မိခင္ အေမအုိ မုဆုိးမ
အေၾကြးက လည္ပင္းခုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းေန
ပေရာဖက္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္စကားအတုိင္း
ေဆာင္ရြက္ေတာ့ ဆီအုိးေတြလည္း လွ်ံ
စားရြက္ေနေရး ဘုရားရွင္ေပး

CHORUS
ဘာမွမရွိတဲ့သူနဲ႔ ဘာမွမရွိျခင္းေပါင္းရင္
ဘာမွမရွိတဲ့ အေျဖကုိပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ရမယ္
ဘာမွမရိွျခင္းထဲကုိ ခရစ္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ရင္
တြက္ခ်က္မရတဲ့ ၾကြယ္၀ျခင္း တကယ္ေရာက္လုိ႔လာမယ္

VERSE 2
ကာနၿမိဳ႕ကအျဖစ္အပ်က္ မဂၤလာေဆာင္ေလးမွာ
အရွက္ကြဲဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္ ေဖ်ာ္ရည္ကုန္သြားခဲ့
ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား ရွိၾကတယ္ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြလည္း စံုၾကတယ္
ဘာမွ မရွိေသးတဲ့ အုိးေတြနဲ႔

BRIDGE
ေငြဂုဏ္ဥစၥာ ရာထူး မပုိင္ဆုိင္ခဲ့သူမ်ား
သိမ္ငယ္စိတ္ေတြရွိသလား
သင့္အား ကုိယ္ေတာ္တကယ္ စိတ္၀င္စား

(စကားေျပာ)
သင္ဘာမွမရွိျခင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႔
ဘာမွမရွိတဲ့သူကုိ ဘုရားသခင္စိတ္၀င္စားတယ္
အျခားသူမ်ားနဲ႔ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အားမငယ္ပါနဲ႔
ဘုရားေပးသမွ် အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ေတြထဲမွာ
ဘာမွမရွိျခင္းဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.