လူဟာေျမႀကီးသားျဖစ္တယ္

>>>Download

Key: C
Intro: C G C C G F G C G

VERSE 1
  C                     G
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားနဲ႔ ဒီကမၻာေျမႀကီး
  F             G           C   G
ဘာေတြကုိ တပ္မက္ေနလဲ
    C                            G
အဆံုးက်ေတာ့ လူ႕ဘ၀ အျပန္မွာ တစ္ေယာက္တည္း
   F               G         C   G
တြယ္တာစရာ မရွိေတာ့ၿပီပဲ

VERSE 2
အတၱမီးမ်ားနဲ႔ အေမွာင္ကမၻာလူသား
ပံုရိပ္ေတြ ထုဆစ္ေနသလား
မွားယြင္းျခင္း အေတြးသစ္ ဘယ္လုိေျပမလဲ
လူဟာ ေျမႀကီးသားျဖစ္တယ္

CHORUS
Am                                     Em
စည္းစိမ္ဥစၥာ ဓနေတြ တပ္မက္ေနလား
Am                                     G
ေယ႐ႈ သင့္စိတ္ထဲမွာ ေမ့လုိက္ၿပီလား
   F            C    F               C
ေရွာင္ႏုိင္ဦးမလား ဒီေသျခင္းတရား
  F           C          G
ထာ၀ရလမ္းရွိႏွင့္ထားၿပီ
      C                 G
ဖန္ဆင္းျခင္းရဲ႕အစ လူဟာေျမႀကီး
  F             G           C
ဘာေတြကုိ တပ္မက္ေနလဲ

Solo: C G F G C G C G F G C G

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.