ေန႔ရက္မ်ားစြာထဲ

>>>Download

VERSE 1
ေန႔ရက္မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြမ်ား
စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ဦး ဘယ္သူေစာင္မလဲ
ဒုကၡမ်ားစြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ ဆုိးမုိက္ေန႔ေတြလည္း
ေနာက္ထပ္မရွိေတာ့ဘူး ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ

PRE-CHO
ေက်းဇူးမ်ားစြာ ေရတြက္ရင္း မ်ားလြန္းတဲ့ အခ်စ္ေတြရယ္
ကြဲျပားတဲ့အေရာင္အဆင္းေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ အဆင္းမ်ားရွိေနလည္း

CHORUS 1
အဆင့္အတန္းအေရာင္ရယ္ မခြဲကာရယ္
ခ်စ္ျခင္းေတြ သူအတူေပးခဲ့ အၾကင္အႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာ
ဘုန္းႀကီးပါေစ ဘုရားရွင္အား ကမၻာလူသားေတြ ခ်ီးမြမ္းမယ္
အထံေတာ္တုိး၀င္ကာ

BRIDGE
ေန႔ရယ္ ညေတြ ကုန္ဆံုး ေျပာင္းလဲသြားပါေစ
မေျပာင္းလဲတဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔
ေန႔စဥ္ညစဥ္ ေစာင္မလမ္းျပသြားခဲ့ ခ်ီးမြမ္းလုိ႔မကုန္ႏုိင္

CHORUS 2
အားလံုးခ်ီးမြမ္းမယ္ ထုိအရွင္ခရစ္ေတာ္ ဒုိ႔အတြက္ ျပည့္စံုတယ္
အုိ သူရယ္ ငါရယ္ မခြဲျခားဘဲ အားလံုးကုိခ်စ္တဲ့အရွင္
ယေန႔ထိ လမ္းျပေန ရွင္သန္ခရစ္ေတာ္ ေရွ႕ဆက္ခရီးမွာလည္း
အုိ အစဥ္ ေစာင္မလမ္းျပဦးမယ္ ေန႔ရက္မ်ားစြာထဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.