ရွာၾကည့္ ေတြ႕ရင္ ယံုလုိက္

>>>Download

Key: D
Intro: D A Bm Em G A

VERSE 1
D      A            Bm
ေနခ်င္ပါေသာ္ ေနလုိ႔မရ
Em                               A
ေပ်ာ္ခ်င္ပါေသာ္ အေဖာ္မဲ့ အထီးက်န္ေန
   D        A                   Bm
ေၾကြခ်ိန္မတန္ခင္ ေၾကြမယ့္ဘ၀ေတြ
         G                                           A
လူရယ္ျဖစ္လည္း လူသားအဓိပၸါယ္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့

VERSE 2
အေမွာင္အေဖာ္ရွာ အဆိပ္အလြမ္းည
အေပ်ာ္လြန္ခ်ိန္မွာ ေသမင္းၿပံဳးရယ္ေန
ေ၀ဒနာေဖြရွာ ၀ယ္ခဲ့ ဘ၀ေတြ
လူျဖစ္႐ႈံးခဲ့ လူသားမ်ားစြာ ကမၻာႀကီးထဲ

CHORUS
B                   Abm
ကယ္ပါကူပါ ေအာ္ဟစ္ေန
              E            Gb                         B
ေသမယ့္အခ်ိန္ ေစာင့္ဆုိင္းရင္း လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ကုိ
                         Abm                 E
ကယ္တင္ရွင္ဘယ္မွာလဲေလ ေမွ်ာ္လင့္ေန
               G               A               D
အျပစ္သားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေန၀င္လုနီး
                                   Bm          G
အမွန္ကုိ ေဖြရွာ သမၼာတရားေတြ ရွိထားေန
              A                          D
လူသားအတြက္ အသက္စြန္႔လႊတ္လုိ႔
                     Bm               G
ေ၀ဒနာ၀ယ္ယူသူရွိေန ရွာၾကည့္ေလ
             A                  D
ယံုၾကည္လုိက္ အေျဖမွန္ရမယ္

Solo: D Bm G Asus A Gbm Bm Em Asus A

VERSE 3
ကမၻာေျမတုန္ခါ ေအာင္ပြားမ်ား
လူကုိ စိန္ေခၚ ေသမင္းေရာဂါေတြ
စာတန္တမန္အံသြားၾကား
လူျဖစ္႐ႈံးခဲ့ လူသားမ်ားစြာ ငုိေၾကြးရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.