အစဥ္ခ်ီးမြမ္း

>>>Download [ေဂ်မုိး]

>>>Download [David Kim Pau]

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ - David Kim Pau (အစဥ္ခ်ီးမြမ္း)
             ေဂ်မုိး (သခင့္ရဲ႕အနား)


Key: C
Intro: C G Am F C G Am F

VERSE 1
C               G                  Am
ေန႔ရက္အစဥ္တိုင္း စကၠန္႔အခ်ိန္တိုုင္း
                  F                     C
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း အသက္႐ွင္မည္
                  G                Am
မိုးလင္းအခ်ိန္္္္္္္တိုင္း မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္တိုင္း
                   F                     C    G  Am  F
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း အသက္႐ွင္မည္

VERSE 2
ဒုကၡေရာက္တိုင္း ၀မ္းနည္းမည့္အစား
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း အသက္႐ွင္မည္
အခက္အခဲႀကဳံတိုင္း ညည္းတြားမည့္အစား
                    F                    C
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း အသက္႐ွင္မည္

CHORUS 1
            G Am  F                    C
(အစဥ္ခ်ီးမြမ္း     ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ေတာ္ကို
           G Am   F             G   C
အစဥ္ခ်ီးမြမ္း     ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္း)

Solo: C G Am F C G Am F

CHORUS 2
(ဟာေလလုယာ သန္႔႐ွင္းေသာဘုရား
ဟာေလလုယာ ဘုန္းႀကီးပါေစေသာ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.