နားေထာင္

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

Key: F
Intro: Dm C Bb A Dm C Bb A

VERSE 1
    Dm                      C
ငါးႀကီးရဲ႕ ၀မ္းဗုိက္ထဲမွာ ဆုေတာင္းေနတဲ့ ေယာန
     Dm                                C
မွားယြင္းတဲ့လမ္းအား ေရြးခ်ယ္ အျပစ္သင့္ ေနာင္တတရားနဲ႔
  Bb                           C
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေစရာကုိ ေက်ာခုိင္းသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
   Bb                     A7                          Dm
အလုိေတာ္ ၀န္ခံခ်ိန္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔ နားေထာင္

VERSE 2
မုန္တုိင္းမ်ား ႐ုိက္ခ်က္ျပင္းထန္ သေဘၤာေရမွာျမဳပ္လု
အျပစ္သင့္ေသာသူလုိက္ရွာ ေယာနဆုိသူ ေတြ႕ရ
ေရကုိ တည္ၿငိမ္ေစမည္ ေယာနေျပာျခင္းေၾကာင့္
 Bb                                 A
လူကုိခ်ည္ ေဆာင္ယူကာ ေရထဲပစ္ခ်ေစခဲ့

CHORUS
Dm               C
နားေထာင္ ပ်က္စီးမည့္ နိေနေ၀
          Dm                 C
သင္တုိ႔ နားေထာင္ ေနာင္တနဲ႔ဆုေတာင္းၿပီး
    Bb                                   C
အစာေရွာင္ရာအခ်ိန္ကုိ ေၾကျငာ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔
   Bb                           A7                            Dm
အဓမၼလမ္းအားရပ္ပစ္ ပ်က္စီးျခင္း လြတ္ေစဖုိ႔ သင္တုိ႔နားေထာင္

VERSE 3
သေဘၤာေပါ့ေစျခင္းငွါ ၀န္ထုပ္မ်ား ေရမွာပစ္ခ်
သေဘၤာ၀မ္း၌ အိပ္ေပ်ာ္ ၀န္ေလးေစသူက ေယာန
ပ်က္လုေသာသေဘၤာက ၀န္ထုပ္မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ
၀န္ကုိ ပုိေစတာဟာ ေရွာင္လြဲတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ပဲ

Solo:


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.