မုန္တုိင္းၾကားကေလွငယ္ရွင္ေလး


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

(မုန္တုိင္းၾကားက ေလွငယ္ရွင္ေလး အားတင္းထားလုိက္ဦးကြယ္)၂

VERSE 1
ဒီပင္လယ္ ဒီေရလႈိင္းကထန္တယ္ အားတင္းလုိ႔ ခရီးဆက္ေနသူရယ္
ေသာင္ယံကမ္းနဲ႔ ေ၀းေနတယ္ အုိ မင္းရဲ႕ ဘ၀ေလွငယ္ေလး
အႏၱရာယ္မ်ား ျဖတ္သန္းဖုိ႔ အားေလး သိမ္ငယ္မယ္

VERSE 2
ခုိလႈံစရာရွာေလ ေ၀းေ၀းေနဆဲ တကယ္တမ္းေတာ့ မင္းအနားမွာပါပဲ
ကူညီလမ္းျပေပးေနတယ္ အေမွာင္ထဲက အလင္းေရာင္ငယ္ေလး
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ ခရီးဆက္ေနသူရယ္

CHORUS
စံုစမ္းျခင္း မုိးသက္မုန္းတုိင္းက ျပင္းထန္မယ္
ခႏၶာအားအင္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေစႏုိင္ပါတယ္
ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခုထဲ အခုိင္အမာ စြဲကုိင္လ်က္
ေလွငယ္ေလး အားမေလွ်ာ့ပါနဲ႔ကြယ္
လုိအင္ဆႏၵ ျပည့္၀လိမ့္မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.