ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း

>>>Download

G Em    Am  D                  G   C   G  C
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ထာ၀စဥ္ သီက်ဴးပါ

Verse 1
          G                 D               C        D
ငုိေနသူမ်ား ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ဒီကမၻာေပၚမွာ မ်ားစြာ
            Bm              E
ဒီလုိအျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရင္
       Am                                D
သင္လည္း ၀မ္းနည္း ေဆြးေျမ႕ေနမလား

Verse 2
နာက်င္စြာနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ၿငိဳျငင္ကာေနဦးမလား
သင္မခံႏုိင္တဲ့ စံုစမ္းျခင္းကုိ          
     Am                          D                            G
သင့္အား လံုး၀ ေပးအပ္လုိ႔မထားပါ ခြန္အားမ်ားေပးေနမွာ

Chorus
   Em    Am   D              G
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း သီဆုိေနလုိက္ပါ
   Em    Am   D                 G
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ထာ၀စဥ္ သီက်ဴးပါ

Solo 1: G C Em D G C Em D
Solo 2: G Am C D Bm Em Am D C Bm Em Am C Dsus D

Verse 3
အေမွာင္ယံေတြအား လြယ္ကူစြာနဲ႔ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ဖုိ႔ တစ္ခုေတာ့
ဘယ္လုိအေျခအေန ဘယ္ေလာက္ဆုိးပါေစ
ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းဆုိပါ ဘယ္ေလာက္ဆံုး႐ႈံးေနပါေစ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.