သခင့္ေခၚသံ

>>>Download

Key: A
Intro: A Gbm A Gbm Bm A Bm E

VERSE 1
  A                Gbm
ေခၚသံကုိ ငါေလၾကားခဲ့ရ
   A                      Gbm
အခ်ိန္ေတြကုိ ေပးလွဴဆက္ကပ္ရင္း
 A                     Gbm                           A   Gbm
ေျခေတာ္ရာ လုိက္ေလွ်ာက္ပါ့မယ္ ကုိယ္ေတာ္ရယ္

VERSE 2
တုိင္ေတာ္မွာ ခႏၶာစြန္႔ခဲ့တဲ့
ႀကီးမားတဲ့ ေမတၱာတရားအရိပ္ေအာက္
ခုိလႈံႏုိင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီ ကုိယ္ေတာ္ရယ္

CHORUS
 D                 B7                 A                Gbm
ေျခေတာ္မွာ သံမႈိစြဲႏွက္သလုိ ဆူးနင့္ခဲ့ သူ႕အၾကင္နာ
D                      B7          A                          Gbm
နာခံကာ ကုိယ္တုိင္ရဲရင့္စြာ သခင့္အတြက္ အသက္ရွင္မယ္
   D                              Dbm
သတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀မယ္ ကမၻာဆံုးထိ
     D            B7                          E
အုိ ဆူးခင္းတဲ့ ခရီးၾကမ္းလည္း မမႈေတာ့ၿပီ

Solo: D Dbm Bm A D Dbm Bm E
        A Gbm A Bm A Bm A Gbm

ENDING
 A                      Gbm                          A     Gbm
ေျခေတာ္ရာ လုိက္ေလွ်ာက္ပါ့မယ္ ကုိယ္ေတာ္ရယ္
A         Gbm                  A     Gbm
ခုိလႈံႏုိင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီ ကုိယ္ေတာ္ရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.