နားခုိရာ

>>>Download

ဟူး

VERSE
ေလႏွင္ရာခရီးပဲ မင္းပ်ံသန္း အေမွာင္ေတြထဲထိ ဇြတ္၀င္မလား
ေလဟုန္စီးရင္း ေ၀းေနဆဲ
ေၾကြလြင့္သြားမယ့္ေန႔ေတြလည္း ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ဆဲ
ျပန္လာခဲ့ဖုိ႔ သင့္ၿပီလုိ႔

PRE-CHO
ေအးရိပ္တစ္ခုမွာ ခုိနားခြင့္ ရခဲ့ခ်င္လည္း
ေအးျမရိပ္ဘယ္မွာရွိမလဲ
တကယ္ဆုိ မင္းအနီးနား ရွိၿပီးသားပါပဲ
ခုိ၀င္ကာ ေမွးစက္ေတာ့ သခင့္ေအးရိပ္ေလးထဲ ၀ုိး

CHORUS
ေ၀းလြင့္ငွက္ငယ္ အေတာင္ေညာင္းလည္း မင္းဆက္ျပန္ဆဲ
မုိးခ်ဳပ္လုၿပီ အခ်ိန္ေလး မေႏွာင္းခင္ လွည့္ျပန္ခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.