လမ္းျပပါ

>>>Download

Intro: ( G D C D G C Bm Am D )2

VERSE 1
    G                        D                         C           D            G
လူတုိင္းအဖုိ႔ အသက္စြန္႔ရွာသူအေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္ေဟာေျပာေသာအခါ
         C                         Bm                   Am             D
ခုိင္မာေသာႏွလံုး ထက္တဲ့အေတြးအေခၚေတြ သူတုိ႔မွာ ရွိတတ္ၾကတယ္
 G                            D                             C       D         G
ဆင္ျခင္ဥာဏ္ အတတ္သိပၸံေတြဟာ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားမွ မႏွစ္သက္ေပ
         C            Bm       Em    Am                  F       D
မွန္ရာလမ္းမွ လြဲရမယ့္အျဖစ္ကုိ သူတုိ႔ နားမလည္ရွာဘူး

CHORUS
G     D    Em     D        C                 D
အုိ အဖဘုရားသခင္ ထုိသူတုိ႔အား လမ္းျပပါ
           C                             Bm          Em
မေရရာေသာအေတြး အခ်ည္းႏွီးေသာအက်င့္ေတြ
           Am                        D
အဘယ္တြက္ေၾကာင့္ မက္ေမာေန
G  D        Em     D         C                       D
ႏွိမ့္ခ်ေသာ ေမတၱာကုိ ထုိသူတုိ႔ မသိမွတ္ေသာအခါ
      C                  Bm   Em    Am               D
အကၽြႏ္ုပ္၏ သနား၍ အံ့ၾသျခင္း ႏွေျမာ၍ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား
              C          D    G
ကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ သိမွာပါ

Solo: G D C D G C Bm Am D
        G D Em Bm C G Am D

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.