ခုိလႈံကုိးစားရာ

>>>Download

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္ခုိလႈံကုိးစားရာ ေ၀းကြာလြန္း ထိစမ္းဖုိ႔
ၾကည့္စမ္းပါဦး ဘယ္အရာမ်ားဟာ ဒီကမၻာႀကီးထဲမွာ လာငုိက္ျမည္းေနလဲ
ေခၚသံမ်ားရဲ႕ေနာက္မွာ မနက္ခင္းရဲ႕ လန္းဆန္းတဲ့ တက္ၾကြမႈမ်ဳိး
ၾကက္သီးမ်ားထ ခႏၶာထဲမွာ ေနရာအႏွံ႕လွည့္ပတ္ကာ ပြတ္သပ္ေနခဲ့

CHORUS
ငါ ခံစားရ ဒီၿငိမ္သက္ျခင္းနဲ႔အတူ
ငါ ခံစားရ ေပ်ာ္ရႊင္ေႏြးေထြးစြာ
ငါ ျမင္ေတြ႕ရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ အားလံုး အားလံုးကုိ

VERSE 2
ကၽြႏု္ပ္ခုိလႈံကုိးစားရာ ေ၀းကြာလြန္း ထိစမ္းဖုိ႔
ၾကည့္စမ္းပါဦး ေတာက္ပျခင္းေတြ ေရငတ္သူအဖုိ႔ ေသာက္ရန္ သက္စမ္းေရတြင္း
ရွင္သန္ျခင္းအတြက္ ငါ့ကုိ စုိေျပတဲ့ဘ၀ကုိ ဖန္ဆင္းၿပီ
ၾကည့္စမ္းပါဦး နားခုိဖုိ႔ရာ လွပတဲ့ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးေတြထဲမွာ

BRIDGE
စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြ အလယ္မွာ ငါ့ရဲ႕ ေျခကုိ ရပ္တန္႔ေစၿပီ
မေကာင္းမႈရဲ႕ ေသြးေဆာင္ရာမွာ ငါ့ရဲ႕ေျခကုိ ရပ္တန္႔ေစၿပီ
ငါသည္ ၿပိဳလဲကာမသြား ငါသည္ ၿပိဳလဲကာ မသြား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.