စုိးစံသည္

>>>Download

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ  - David Kim Pau
Key: A
Intro: A D Gbm E

CHORUS
       A                  D
စိုးစံသည္ ႀကီးျမတ္ဘုရား
                 Gbm                         E
ေကာင္းကင္အရပ္ ခပ္သိမ္းတို႕အထက္မွာ
       A                  D
စိုးစံသည္ အ့ံဘြယ္ဘုရား
        Gbm                       E    D
တိုင္းႏိုင္ငံ လူသားတို႕အထက္မွာ

VERSE
  A              E
သန္႔ရွင္းရာ ပလႅင္ေတာ္ထက္မွာ
       D       E     A
ဘုန္ႀကီးျခင္းႏွင့္ စိုးစံ
 A                                   E
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ ေရာင္ျခည္ေတာ္အလင္းဟာ
      D            E          A
ေနထက္ေတာက္ပ လင္းထိန္
          Gbm                D
ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
       Bm     Dbm    E
ေလာကသားမ်ား ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
         A         D      Gbm         E             Gbm
ကုိယ္ေတာ္ သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာဘုရား
      D        Gbm       E            A
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာဘုရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.