မရွိမျဖစ္

>>>Download

VERSE 1
လႈိင္းတံပုိးၾကား အႏၱရာယ္မ်ား ဘယ္ေလာက္ပဲ႐ုိက္ခတ္ပါေစ
မုန္တုိင္းမ်ား ေသလုေမ်ာပါး ျပင္းထန္ေနလည္း
ကုိယ့္အစြမ္း ဥာဏ္အစြမ္း နံေဘးမွာ ခ်ထားပါ
ကုိယ္ခႏၶာ စိတ္ ၀ိညာဥ္မ်ား ကုိယ္ေတာ္အား အပ္ႏွံထား

VERSE 2
ဒုကၡမုန္တုိင္း ေသာကေရလႈိင္း ဘယ္လုိပဲၾကမ္းတမ္းပါေစ
ပူေဆြးမႈမ်ား နာက်ည္းမႈမ်ား ျပည့္လွ်ံေနလည္း
သခင့္အား သင့္အပါး အနီးအနားမွာထားပါ
ကုိယ္ေတာ္သာ ေအာင္ျမင္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္း အရွင္ဘုရား

CHORUS
လူသားမ်ား စြမ္းအား ကုိယ့္ခြန္အား မွီခုိသူ
႐ုန္းကန္ရင္း ႀကိဳးစားရင္း နစ္မြန္းဆံုး႐ႈံးမယ္
လူသားမ်ား ႀကံစည္၍ မမွီႏုိင္ေသာ တန္ခုိးရွင္
ကုိယ္ေတာ့္ကုိ အခ်ိန္ရွိတုန္း အားကုိးပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.