ကုိယ္ေတာ္သာခုိလႈံရာ

>>>Download [ေနာင္ေနာင္]

>>>Download [David Kim Pau]

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ  - David Kim Pau (အစဥ္ခ်ီးမြမ္း)
              ေနာင္ေနာင္ (သခင့္ရဲ႕အနား)


Key: A
Intro: Gbm E Gbm E

VERSE
  A                     Dbm        D
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကြၽႏု္ပ္ အလုံးစုံ
  Bm        B7             E
ကုိယ္ေတာ္္သာ ျမင္ေတြ႕ခ်င္
  A                    Dbm       D
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ဘ၀
 Bm         E              A
ကုိယ္ေတာ္္သာ လုိခ်င္သည္

CHORUS
         Dmaj7                    E
ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ေသာအခါ
              Dbm                      Dmaj7   A7
ကုိယ္ေတာ္္သာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ေက်ာက္ေဆာင္
        Dmaj7             E
ရင္ခြင္ထဲ ေထြးေပြ႕ေပးကာ
           Dbm                Dmaj7   E
ၿငိမ္သက္ျခင္း ေပးေန အျမဲသာ
D             E         A
ကုိယ္ေတာ္သာ ခိုလႈံရာ

BRIDGE
(ကုိယ္ေတာ္ကို ကြၽႏု္ပ္လိုအပ္သည္)
ကုိယ္ေတာ္သာ ခိုလႈံရာ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.